Een kennismaking
Het geheim
Betrokken bij uw project
Onafhankelijk
Werkwijze
Referenties
Brochure
Info / Contact / Route
Leveringsvoorwaarden
Links
 
Het geheim van een succesvol bouwproject.

Om maar direct het eerste misverstand uit de weg te ruimen: er zijn in onze branche geen geheimen. Aan de andere kant: de eisen die aan een bouwplan worden gesteld zijn steeds stringenter. Niet alleen vanuit overheden en andere instanties; ook door opdrachtgevers en gebruikers wordt de lat steeds hoger gelegd. Tel daarbij op dat er doorgaans veel tijdsdruk ligt op een plan; door de almaar stijgende kosten is het zaak de realisatie snel en goed af te ronden.

Doordat steeds meer partijen betrokken zijn bij een bouwproject wordt het bovendien noodzaak de bouw vakkundig te managen. Waarbij enerzijds de factoren tijd en kosten continu tegen elkaar worden afgewogen door een onafhankelijke partij. Die ook doorlopend de kwaliteit strak in de gaten houdt.

In een notendop zijn dat meteen de sterke punten van Verberne Consulting Engineering. Betrokken maar toch onafhankelijk. Enthousiast en k zeer ervaren. Kostenbewust, met de hoogst haalbare kwaliteit als uitgangspunt.Verberne
Consulting Engineering

Sint Bonifaciuslaan 6
5643 NC Eindhoven

Tel: 040-2986956
info@verberneconsulting.nl